Emiel Nijhoff en KWPN nemen in goed overleg afscheid

/images/lichaamsdeel 14032018.jpg
Foto: Tabitha de Bie - Paard & Ponygids

Directeur Emiel Nijhoff en het KWPN nemen afscheid van elkaar. Partijen hebben dit in goed overleg afgesproken. Het KWPN had eerder de kantonrechter in Apeldoorn verzocht de arbeidsovereenkomsten met haar twee directeuren te ontbinden. Op 1 oktober 2018 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan. De arbeidsovereenkomst met mededirecteur Johan Knaap is ontbonden. Ten aanzien van Nijhoff is het verzoek van het KWPN afgewezen.

Het KWPN en Nijhoff zijn vervolgens in gesprek gegaan en hebben afgesproken dat hun wegen zich zullen scheiden. Het KWPN vindt het belangrijk om te benadrukken dat de integriteitsbeschuldigingen van Knaap aan het adres van Nijhoff geheel ongegrond zijn gebleken. Voor de daardoor ontstane verstoorde verhoudingen binnen het KWPN treft Nijhoff geen enkele blaam. Dit is ook bevestigd door de kantonrechter. Nijhoff is hiermee volledig gerehabiliteerd. Het KWPN hecht er aan dit hiermee nogmaals te bevestigen.

Interim-directeur Piet Peters heeft momenteel de dagelijkse leiding binnen het KWPN. Het Algemeen Bestuur beraadt zich over de toekomstige invulling van de directie.