Privacybeleid 1-2 OK | Media

Over 1-2 OK Media

1-2 OK | Media is online uitgever van informatie en communicatieproducten en -diensten (o.a. websites, e-mail en nieuwsbrieven) en beheerder van diverse linkpagina’s(*).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Als u een van onze websites bezoekt, worden door ons een aantal ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen. Gegevens die worden verzameld zijn de domeinnaam en de host computer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, data en tijden waarop onze websites worden bezocht en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze websites gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens krijgen wij inzicht in het gebruik van onze webpagina’s en die data gebruiken wij om onze websites te verbeteren.

Wij verzamelen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, wanneer u een (betaald) product of dienst van ons afneemt, zoals een vermelding in onze bedrijvengids, aanmelding voor de nieuwsbrief of deelname aan een actie.

Foto’s

Daarnaast ontvangen wij van onze fotograaf ook persoonsgegevens die niet direct afkomstig zijn van  betrokkenen (degene op wie die gegevens betrekking hebben). Dit zijn met name sportfoto’s gemaakt tijdens hippische evenementen.

Hoe verzamelen wij gegevens

Naast het verzamelen van gegevens over internetbezoek, worden er ook gegevens door u aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een (registratie)formulier (bijvoorbeeld om deel te nemen aan een prijsvraag), een product te bestellen of te downloaden of een nieuwsbrief aan te vragen. U kunt uw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met één van onze medewerkers per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen

Wij verzamelen de volgende gegevens

 1. NAW gegevens:
  voor- en achternaam en uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en postadres)
  Wanneer u:
 • een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven.
 • een formulier invult om informatie op te vragen of te downloaden
 • reageert op berichten op één van onze websites
 • deel neemt aan een enquête of prijsvraag

2. Uw transactie- en betaalgegevens
     Wanneer u:

 • een product bij ons bestelt

3. De communicatie die u met ons heeft (bijvoorbeeld uw e-mails, brieven, telefoongesprekken):
Wanneer u

 • contact opneemt met ons of als wij contact met u opnemen

4. uw posts en berichten op social media
gericht aan ons of onze merken:
   Wanneer u:

 • met ons communiceert via social media

5. Uw feedback
Wanneer u

 • op onze feedbackverzoeken reageert of deelneemt aan onze enquêtes

6. Informatie over hoe u onze websites,
nieuwsbrieven of apps gebruikt,
Wanneer u

 • onze websites bezoekt en zoekt op onze websites
 • onze nieuwsbrieven ontvangt en opent

Wat is het doel?

Over het algemeen is het verzamelen van gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het plaatsen van een evenement in de online kalender of een vermelding in de bedrijvengids, het verkrijgen van toegang tot afgeschermde informatie op een website, een online applicatie of voor andere diensten die u van ons gebruikt.

Daarnaast kan het verstrekken van uw persoonlijke gegevens ons de mogelijkheid u (geautomatiseerd) een aantal voordelen te bieden. Het kan hierdoor gemakkelijker zijn om:

 • gerichte informatie te ontvangen, bijvoorbeeld inloggegevens voor een website of online toepassing.
 • Mee te doen aan prijsvragen en competities. Er kan dan bijvoorbeeld bij een gewonnen prijs contact worden opgenomen of een bevestiging van deelname worden afgegeven.
 • aanbiedingen te krijgen over producten van (adverteerders van) 1-2 OK | Media die aansluiten bij uw interesses (selecties op basis van uw surfgedrag)
 • Bijvoorbeeld door het opslaan van de onderwerpen die u graag leest, of het opslaan van uw akkoord voor cookies, tijd te besparen.
 • Middels een persoonlijke inlogcode online producten of diensten van ons af te nemen.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zullen wij u vooraf om toestemming vragen. De door u verstrekte gegevens stellen ons in staat om onze websites te optimaliseren en onze service te verbeteren.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

1-2 OK | Media geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven.

1-2 OK | Media verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te kunnen afhandelen, facturen te verwerken, of om fraude te voorkomen of te bestrijden.

Soms geven onze websites links naar andere websites. U dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; deze kunnen afwijken ons privacy statement.

1-2 OK | Media deelt uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Opslag van (portret)foto’s op externe servers.
 • De website waar onze domeinnamen staan geregistreerd
 • Externe serverbeheerder voor onze servers. Deze machines staan in het datacentrum in Nederland.
 • Cloudbased fotoverwerkingprogramma’s

Onze websites maken gebruik van ‘cookies’. Lees hier de uitgebreide informatie over het gebruik van cookies (hyperlink cookie).

Uitzonderingen op de AVG vanwege journalistieke doeleinden

De Nederlandse wetgever heeft uitzonderingen en afwijkingen van de AVG opgenomen in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.  Dit betekent dat voor de journalistieke websites van 1-2 OK | Media uitzonderingen op de AVG gelden.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Wanneer in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld, zoals bijvoorbeeld de voor- en achternaam, dan vervalt:

 • het recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • het recht op intrekking: in geval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • het recht op rectificatie
 • het recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • het recht op bezwaar tegen de verwerking 
 • het recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

Uw keuze

De gegevens die wij van u verzamelen hebben tot doel u beter van dienst zijn. De keuze of u van onze services gebruik wilt (blijven) maken, is aan uzelf. Indien u geen gebruik (meer) wilt maken van persoonlijke aanbiedingen, vermelding in de bedrijvengids of de nieuwsbrief, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op tel. nr. 06-50404030 of stuur een e-mail naar info@12ok.nl

Beveiliging persoonsgegevens?

Het is onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u aan ons toevertrouwt optimaal te beveiligen. Onze provider (naam) gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Websites van 1-2 OK | Media  gebruiken het SSL-protocol om de communicatie tussen onze servers en uw browser te versleutelen. U weet dat een website gebruik maakt van het SSL-certificaat door het groene hangslotje vóór de URL en de letters HTTPS  in de URL. Door het gebruik van een SSL-certificaat is het voor u veiliger om onze sites te bezoeken en informatie met ons te delen. Bedenk en wees u ervan bewust dat persoonlijke herkenbare gegevens die op uw verzoek op onze sites worden geplaatst (bijvoorbeeld door het reageren op een bericht) ook beschikbaar zijn voor derden

Bewaartermijn

De bewaartermijn van gegevens hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en de daarvoor eventuele vastgestelde wettelijke bepalingen. Wij bewaren de volgende gegevens voor de duur van:

 • 24 uur voor locatiegegevens
 • 12 maanden voor gegevens die zijn gebruikt voor gepersonaliseerde marketing, analyses en communicatie met u.
 • 18 maanden voor gegevens die nodig zijn geweest voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Nader te bepalen tijd voor de opslag van fotomateriaal voor redactionele doeleinden.
 • Levensduur voor het gebruik van cookies.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht op verzet (intrekken van eerder gegeven toestemming), inzage, wijzigen, data-portabiliteit (het overdragen van gegevens) en het recht om vergeten te worden. In sommige gevallen kunt u zelf uw gegevens inzien en/of wijzigen, als u bijvoorbeeld een online account heeft voor één van onze websites of online applicaties. In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of wilt u uw gegevens wijzigen, neem dan contact met ons op via info@12ok.nl

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of voor vragen over dit privacy protocol, kunt u een e-mail sturen naar info@12ok.nl

Wij zullen alles in het werk stellen om uw vragen te beantwoorden of een klacht op te lossen. Mocht u daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie vinden over de eventuele vervolgstappen die u kunt nemen.

Websites

www.paardenponygids.nl
www.shootsandshots.nl
www.12okmedia.nl

12ok Media | Social Media accounts

www.facebook.com/paardenponygids
www.facebook.com/paardenponyclub
www.facebook.com/shootsandshots

https://www.instagram.com/paardenponygids
https://www.instagram.com/shootsandshots
https://twitter.com/paardenponygids