Hippische ondernemers uw mening wordt gevraagd

-persbericht-

Ermelo (SRP): In opdracht van de Sectorraad Paarden voert HAS Hogeschool, kennistransfer en bedrijfsopleidingen een onderzoek uit naar de gewenste vaardigheden en competenties die een medewerker/instructeur werkzaam in de hippische sector dient te bezitten.
Door middel van een enquête wordt een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder hippische ondernemers. De mening van hippische ondernemers over het opleiden van personeel wordt gevraagd. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag en is geheel anoniem. De enquête invullen kan via deze link:
http://www.thesistools.com/web/?id=399950

Ook onder studenten van hippische opleidingen op MBO en HBO niveau wordt een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de diverse hippische opleidingen in Nederland. De enquête invullen kan via deze link:
http://www.thesistools.com/web/?id=400748