Algemene voorwaarden

Op het gebruik van de website www.paardenponygids.nl zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Bij het bezoeken van de website en/of het bekijken van de inhoud gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud, binnen de toegepaste wetgeving.

1.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Paardenponygids.nl heeft met de grootste zorgvuldigheid de inhoud alsmede de inhoud van andere uitingen van Paardenponygids.nl op internet samengesteld. Paardenponygids.nl spant zich ervoor in de inhoud van deze website te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg en inspanning is het mogelijk dat de inhoud met betrekking tot de aard, onvolledig of onjuist is.

Paardenponygids.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden.

Paardenponygids.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie en de schade die is of dreigt te worden toegebracht.

De inhoud van de Paardenponygids.nl kan zonder vooraankondiging, op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht gewijzigd of beëindigd worden.

Paardenponygids.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Paardenponygids.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden.

Paardenponygids.nl geeft geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Auteursrecht

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het is de gebruiker ten strengste verboden de site te vermenigvuldigen, door te sturen te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardenponygids.nl worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere sites.

U zal Paardenponygids.nl en al haar werknemers, licentiehouders, klanten en de auteur van deze disclaimer vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen inclusief de kosten daarvan.

Paardenponygids.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Het auteursrecht op de inhoud van paardenponygids.nl en alle downloads komt toe aan paardenponygids.nl. Alle rechten te zake zijn voorbehouden. De informatie met inbegrip van (zonder hiertoe beperkt te zijn) teksten, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardensponygids.nl niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen.

Het is derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de website

1.2 Tarieven

Vermelde tarieven worden weergegeven in Euro's, exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1.3 Merken en logo's

Alle handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's op de site vermeld, zijn geregistreerd, tenzij deze afkomstig zijn van partners en adverteerders. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden, behalve als er schriftelijk toestemming is verleend door paardenponygids.nl.

1.4 Privacy beleid en Gebruiksvoorwaarden

1.5 Wijzigingen

De algemene voorwaarden kunnen door Paardenponygids.nl op elk gewenst moment worden aangepast of gewijzigd

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het Privacybeleid en/of de Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.